Политика на поверителност

„ДСДимов” ООД с управител Силвена Петрова Димова е администратор на лични данни, регистриран в Комисията за защита на личните данни.

С приемане на Общите условия,  Потребителят дава съгласието си, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани и  съхранявани, обработвани и използвани законосъобразно от Администратора и упълномощени от него трети лица само и единствено за целите на точно изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока.

„ДСДимов” ООД чрез уебсайта си www.bohosibrand.com  обработва и защитава Вашите лични данни, съобразно закона и GDPR (общ регламент за защита на личните данни).

Защитата на личните данни е утвърдена ценност , която ние споделяме. Тази защита е осигурена от активното право на Европейския съюз чрез Регламент ЕС/2016/679 от Общ регламент за защита на личните данни и от националното законодателство чрез Закона за защита на личните данни (ЗЗЛ).

Личните данни, които задължително се събират от Потребителите във връзка с приемане, обработване и доставка на поръчките им, са посочени във формата за регистрация и на чек-аут страницата при завършване на поръчката. Съобразно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 27 април 2016 г., Потребителят винаги има право на достъп до собствените си лични данни, които е предоставил на  www.bohosibrand.com  при ползване от него на Страницата, както и на корекции в тези лични данни. 

Предоставянето на личните данни е напълно доброволно от страна на Потребителя и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни, да упражни правото си на преносимост на предоставените лични данни, както и да поиска профила му, съдържащ личните данни да бъде изтрит или да стане анонимен профил. За повече информация, може да се свържете с нас на gdpr@bohosibrand.com

Защитата на личните данни е от изключително значение за нас, тъй като ценим Вашето доверие.  Ние се стремим да запазим това доверие, като за целта въвеждаме открити и  прозрачни правила за отговорно обработване и защита на личните данни, съгласно всички стандарти и изисквания на законите и Регламент (ЕС) 2016/679.

Защо използваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни използваме само, за да управляваме процеса на онлайн покупки в www.bohosibrand.com , като ние обработваме Вашите поръчки и връщане на продукти чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите поръчки.

Ние  използваме Вашите лични данни, за да управляваме поръчките и плащанията Ви. Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите чрез електронна пощa или по телефон.

Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират и да потвърдят  предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори/куриери .

Ще използваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме специални предложения чрез електронна поща, текстови съобщения, телефонни разговори. Ще Ви изпращаме подходяща информация с препоръчани продукти и ще Ви предоставяме подбрани за Вас оферти.

Какви лични данни обработваме?

  • информация за контакт- име, адрес, имейл и телефонен номер;
  • информация и история на плащанията;
  • информация за поръчките/доставките.

www.bohosibrand.com  не събира информация за Ваши кредитни или дебитни карти.

Ако имате профил в www.bohosibrand.com, ние обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

  • име на профил/потребител
  • история на пазаруването

Чрез ползването на профила си в нашия сайт, клиентите се съгласяват да вземат всички необходими мерки за сигурността на паролата им.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба при използване на Вашия профил, Ви препоръчваме да ни уведомите незабавно .

Когато се регистрирате в сайта www.bohosibrand.com , информацията, която ни предоставяте, трябва да е коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност за всички фалшиви данни.

www.bohosibrand.com  си запазва правото да откаже на който и да е клиент достъп до сайта, да закрие акаунт или да анулира поръчки, включително потвърдени поръчки.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Това е необходимо на  www.bohosibrand.com , за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент и в рамките на законовите срокове .

Имате право да закриете профила си по всяко време. Ако решите да го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ще се счита за неактивен.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

www.bohosibrand.com  администрира личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни и Общия Европейски Регламент посочени по горе .

Къде съхраняваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в нашата база данни според изискванията на закона.

Кой има достъп до Вашите данни?

Ние не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети лица.

Какви са Вашите права?

По всяко време имате право да изискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете нас писмено  чрез запитване на имейл gdpr@bohosibrand.com, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща до 72 часа
     
Имате право да изтриете всички си лични данни, обработвани от www.bohosibrand.com. Правото на изтриване се прилага по всяко време, освен в следните ситуации:

  • в момента сте в процес на комуникация с нас по разрешаването на даден въпрос;
  • имате незавършена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена;
  • имате неуредено плащане към www.bohosibrand.com , независимо от начина на плащане;
  • ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги;
  • ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата транзакция според счетоводните правила.

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на www.bohosibrand.com  .

Ние няма да продължим да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Ако смятате, че www.bohosibrand.com  обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. или да подадете жалба към надзорен орган.

Възможно е периодичното  актуализиране нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни или Вашите права.

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

По смисъла на настоящата Политика:

1. Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци .

2. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

3. Регистър на лични данни е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, централизирана, децентрализирана или разпределена на географски или функционален принцип.

4. Администратор на лични данни е всяко физическо или юридическо лице, както и/или орган на държавната власт или на местното самоуправление, регистрирано от КЗЛД  и вписано към публичния регистър на администратори на лични данни в България.